(placeholder)voegen


Over voegen is veel te zeggen. Er zijn zoveel voegtypen dat nu even wordt volstaan met een verwijzing naar de ..... geweldige bouwencyclopedie van Joost de Vree en dan specifiek naar de  voegtypen.


Zie voorbeelden