(placeholder)repareren scheuren


Vaak kan worden volstaan met diep uithakken van de scheuren en het aanbrengen van nieuwe voegen.

Beschadigde stenen worden vervangen.

Ernstige scheuren repareren wij door het aanbrengen van stalen ‘Thor Heliforce Bars’ die toegenomen draagkracht opvangen en verspreiden.......


Aanbrengen scheurherstelbars (filmpje)